خط مشی کیفیت

شرکت ره گستر نفت به عنوان یک شرکت پیمانکاری در زمینه اجرای انواع پروژه های عمرانی و صنعتی ، به منظور رسیدن به رضایت هر چه بیشتر مشتریان خود، نظام مدیریت یکپارچه را بر مبنای استانداردهای HSE MS, ISO14001:2004, OHSAS18001:2007-ISO 9001:2008 انتخاب و مستقر کرده است.

در این نظام افزایش توانمندی مدیریت در انجام به موقع پروژه ها مطابق با نیازهای ذکر شده در پیمانها از عوامل کلیدی رسیدن به رضایتمندی مشتری (کارفرما) معرفی می گردد.

اینجانب ضمن اعلام تعهد خود نسبت به برآورده نمودن الزامات مربوط به اصول پیمان و بهبود مستمر اثربخشی سیستم مدیریت یکپارچه، مساعدت و همکاری کلیه کارکنان نسبت به این مهم را خواستارم و ارکان زیر را چارچوبی بر اهداف کیفی سازمان معرفی می نمایم:

  • افزایش سطح رضایت کارفرمایان
  • اختصاص و بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و مجرب برای انجام امور شرکت و پروژه ها
  • ارائه به موقع خدمات مهندسی مورد تعهد
  • افزایش سطح دانش و مهارت کارکنان و ترویج فرهنگ کیفیت در سطوح مختلف سازمان
  • توسعه زیرساختها و استقرار الزامات فناوری اطلاعات به منظور استفاده بهنگام از اطلاعات صحیح جهت تحلیل و تصمیم گیری های به موقع و مناسب
  • ارزیابی و شناخت تامین کنندگان کالا و خدمات
  • اختصاص و استفاده بهینه از ماشین آلات و تجهیزات در انجام پروژه ها
  • تعهد به پیشگیری از آلودگی محیط زیست در اجرای پروژه های عمرانی و صنعتی، مطابق با الزامات و قوانین سازمانهای مربوطه
  • تعهد به حفظ سلامت کارکنان و کاهش حوادث نیروی انسانی، از طریق شناسایی، ارزیابی، پایش و هدف گذاری مخاطرات شغلی در جهت کاهش ریسک، در اجرای پروژه های عمرانی و صنعتی، ضمن تطابق آنها با قوانین و مقررات سازمانهای ذیربط

درک و اجرای این خط مشی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه بعهده همکاران و پایش و گزارش آن بعهده نماینده مدیریت می باشد. اینجانب اجراء، کارایی و اثر بخشی خط مشی و سیستم مدیریت یکپارچه را در فواصل زمانی معین از طریق سیستم بازنگری مدیریت پایش می نمایم.

سید ناصر تقدمی – مدیرعامل