مهندسی و مدیریت و اجرای ابنیه سنگین فلزی و بتنی
ساختمان مرکزی شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت

ساختمان مرکزی شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت

این ساختمان در زمینی به مساحت ۱۸۸۷ متر مربع با اسکلت بتن مسلح و سقف های بتنی پیش تنیده در دست اجرا می باشد. مساحت کل زیربنا ۲۶۴۵۰ متر مربع و تعداد طبقات ۲۴ است. در طراحی و اجرای این پروژه از تکنولوژی روز استفاده شده و ساختمان هوشمند و سازگار...