خط مشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست

شرکت ره گستر نفت به منظور ارتقای جایگاه خود و جلب رضایت مشتریان، نظام مدیریت یکپارچه را بر مبنای HSE MS, ISO14001-2004, OHSAS 18001-2007- ISO 9001:2008 انتخاب نموده و با همکاری کلیه مدیران و کارکنان، خود را ملزم به رعایت اصول و مقررات زیر می داند:

  • تعهد به پیشگیری از آلودگی محیط زیست در اجرای طرح های عمرانی و صنعتی مطابق با الزامات و قوانین جاری و استانداردهای رایج بین المللی
  • تعهد به حفظ سلامت کارکنان و کاهش حوادث حین کار از طریق شناسایی، ارزیابی، پایش و هدف گذاری مخاطرات شغلی در جهت کاهش ریسک در اجرای پروژه ها و رعایت قوانین و مقررات سازمان های زیربط
  • افزایش سطح دانش و مهارت کارکنان، ترویج فرهنگ بهداشت، ایمنی و محیط زیست و بهبود مستمر کیفیت کارها از طریق برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی