عملیات بهسازی اراضی سایت شرکت کود شیمیایی اوره هرمز
  • عملیات بهسازی اراضی سایت شرکت کود شیمیایی اوره هرمز
  • عملیات بهسازی اراضی سایت شرکت کود شیمیایی اوره هرمز
  • عملیات بهسازی اراضی سایت شرکت کود شیمیایی اوره هرمز
  • عملیات بهسازی اراضی سایت شرکت کود شیمیایی اوره هرمز
  • عملیات بهسازی اراضی سایت شرکت کود شیمیایی اوره هرمز

عملیات بهسازی اراضی سایت شرکت کود شیمیایی اوره هرمز در فاز دوم توسعه مجتمع پتروشیمی عسلویه در زمینی به مساحت ۱۸ هکتار.

تأمین بیش از ۱۰ دستگاه جرثقیل های ویژه تراکم دینامیکی، تأمین وزنه های مختلف از ۱۰ تا ۴۰ تن، تأمین ماشین آلات و تجهیزات کامل اجرای عملیات، اجرای عملیات تراکم آزمایشی، خاکریزی و پخش خاک، عملیات تراکم دینامیکی حدود ۱۲۰ میلیون تن- متر و عملیات اطو کشی

 

کارفرما: شرکت کود شیمیایی اوره هرمز

مشاور: مهندسین مشاور سازه پردازی ایران

محل پروژه: بندر عسلویه

مدت قرارداد: ۱۵ ماه

سال اجرا: ۹۴-۹۳