زیرسازی راه آهن خرمشهر – شلمچه
  • زیرسازی راه آهن خرمشهر – شلمچه
  • زیرسازی راه آهن خرمشهر – شلمچه
  • زیرسازی راه آهن خرمشهر – شلمچه
  • زیرسازی راه آهن خرمشهر – شلمچه
  • زیرسازی راه آهن خرمشهر – شلمچه

مشخصات طرح: مقاوم سازی بستر خاک خط آهن به روش تثبیت با آهک

کارفرما: قرارگاه خاتم الانبیاء (موسسه امید پارس)

مشاور: مهندسین مشاور مترا

محل پروژه: محور شلمچه – خرمشهر

مدت پروژه: ۶ ماه

سال اجرا: ۱۳۸۷