پایانه نفتی قشم طراحی، تأمین و اجرای بخش دریا
  • پایانه نفتی قشم طراحی، تأمین و اجرای بخش دریا
  • پایانه نفتی قشم طراحی، تأمین و اجرای بخش دریا
  • پایانه نفتی قشم طراحی، تأمین و اجرای بخش دریا
  • پایانه نفتی قشم طراحی، تأمین و اجرای بخش دریا
  • پایانه نفتی قشم طراحی، تأمین و اجرای بخش دریا
  • پایانه نفتی قشم طراحی، تأمین و اجرای بخش دریا
  • پایانه نفتی قشم طراحی، تأمین و اجرای بخش دریا
  • پایانه نفتی قشم طراحی، تأمین و اجرای بخش دریا

پایانه نفتی قشم به منظور ذخیره سازی نفت خام و میعانات گازی با ظرفیت ذخیره سازی ۶،۵۰۰،۰۰۰ بشکه در جنوب جزیره قشم در حال احداث می باشد.

در این طرح، انتقال و دریافت نفت خام مابین مخازن مستقر در ساحل و کشتی های حمل سوخت توسط یک پایانه شناور (SPM) که در فاصله چهار کیلومتری در داخل دریا مستقر می باشد، از طریق دو خط لوله ۳۶ اینچ انجام می پذیرد. ظرفیت انتقال مواد ۹۰۰۰ متر مکعب در ساعت پیش بینی شده است.

این پروژه شامل طراحی، تأمین و اجرای دو خط لوله به طول ۱/۴ کیلومتر در دریا، (Single Point Mooring (SPM  و (Pipe Line End Manifold (PLEM می باشد.

 

کارفرما: شرکت سرمایه گذاری نفت قشم

مشاور: مهندسین مشاور سروش انرژی

محل پروژه: جزیره قشم (استان هرمزگان)

مدت قرارداد: ۱۸ ماه

سال اجرا: ۹۴-۹۳