آماده سازی و تسطیح اراضی پالایشگاه فاز ۱۹ پارس جنوبی
  • آماده سازی و تسطیح اراضی پالایشگاه فاز ۱۹ پارس جنوبی
  • آماده سازی و تسطیح اراضی پالایشگاه فاز ۱۹ پارس جنوبی
  • آماده سازی و تسطیح اراضی پالایشگاه فاز ۱۹ پارس جنوبی
  • آماده سازی و تسطیح اراضی پالایشگاه فاز ۱۹ پارس جنوبی
  • آماده سازی و تسطیح اراضی پالایشگاه فاز ۱۹ پارس جنوبی

عملیات آماده سازی و تسطیح زمین پالایشگاه فاز ۱۹ توسعه میدان گازی پارس جنوبی (بخش خشکی) به مساحت ۲۱۶ هکتار واقع در منطقه تمبک در ۲۰ کیلومتری شرق شهرستان کنگان در استان بوشهر شامل مهندسی، تهیه مواد و مصالح، ماشین آلات و اجرای عملیات خاکبرداری، حمل خاک، خاکریزی و تراکم دینامیکی، اجرای جاده های داخلی سایت، فنس کشی محوطه، اجرای سیستم زهکش و جمع آوری آب های سطحی، احداث کانال ها و تقاطع ها، اجرای شیب ها و نگهداری شیب ها و سیستم حفاظت ساحلی.

 

مشخصات طرح: خاکریزی حدود پنج میلیون متر مکعب / خاکبرداری حدود نه میلیون متر مکعب

کارفرما: شرکت پترو پارس ایران PPI

محل پروژه: کنگان، کیلومتر ۸۰ عسلویه

مدت پروژه: ۱۵ ماه

سال اجرا: ۹۰-۸۹