مهندسی، مدیریت و اجرای طرح های احداث پایانه های نفتی
پایانه نفتی قشم طراحی، تأمین و اجرای بخش دریا

پایانه نفتی قشم طراحی، تأمین و اجرای بخش دریا

پایانه نفتی قشم به منظور ذخیره سازی نفت خام و میعانات گازی با ظرفیت ذخیره سازی ۶،۵۰۰،۰۰۰ بشکه در جنوب جزیره قشم در حال احداث می باشد. در این طرح، انتقال و دریافت نفت خام مابین مخازن مستقر در ساحل و کشتی های حمل سوخت توسط یک پایانه شناور (SPM)...

کارهای سیویل تاسیسات برداشت آب از دریا و تاسیسات ذخیره سازی و کارهای سیویل باقی مانده

کارهای سیویل تاسیسات برداشت آب از دریا و تاسیسات ذخیره سازی و کارهای سیویل باقی مانده

تامین مصالح و اجناس لازم و حمل آنها و انجام عملیات سیویل تاسیسات برداشت آب از دریا و کارهای باقی مانده سیویل شامل اجرای کانال کنترل سیلاب همراه با پلهای مورد نیاز، فنس کشی زمین اطراف پروژه (سایت ذخیره سازی و لندفال)، انجام عملیات خاکبرداری و خاکریزی زمین پروژه (لندفال)،...