مهندسی، مدیریت، تامین تجهیزات و اجرای پروژه های صنعتی
پایانه نفتی قشم طراحی، تأمین و اجرای بخش دریا

پایانه نفتی قشم طراحی، تأمین و اجرای بخش دریا

پایانه نفتی قشم به منظور ذخیره سازی نفت خام و میعانات گازی با ظرفیت ذخیره سازی ۶،۵۰۰،۰۰۰ بشکه در جنوب جزیره قشم در حال احداث می باشد. در این طرح، انتقال و دریافت نفت خام مابین مخازن مستقر در ساحل و کشتی های حمل سوخت توسط یک پایانه شناور (SPM)...